• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Methoden voor bepalen juiste moment van ontkisten

Om op het juiste moment te ontkisten, moet de druksterkte van het beton in een constructie bepaald worden. Als we de constructie daarvoor niet willen beschadigen, zijn er een paar praktische methoden: de methode met de gewogen rijpheid, de verhardingspoef, een geautomatiseerd systeem of de terugslagwaarde.

03-ontkisten-660x440De druksterkte van het beton in een constructie bepaalt het juiste moment van ontkisten

De gewogen rijpheid is de meest bekende en meest toegepaste methode. De gewogen rijpheid is een eigenschap van het verhardende beton waarin zowel de verhardingstijd als de betontemperatuur tijdens de verharding zijn verwerkt.

Gewogen rijpheid

Voorafgaand aan het storten van de constructie wordt voor de betonsamenstelling de relatie tussen de ontwikkeling van de gewogen rijpheid en de druksterkteontwikkeling bepaald. Dit wordt meestal gedaan door de betoncentrale. Hiervoor worden minimaal vijf proefstukken gemaakt die bij een bekende betontemperatuur verharden. Dit kan door de betontemperatuur te meten tijdens de verharding, of door ze in een waterbad met een bekende temperatuur te plaatsen. Vervolgens worden de proefstukken, waarvan de gewogen rijpheid dus bekend is, op verschillende tijdstippen gedrukt.
Als deze waarden worden geplaatst in een assenstelsel met op de logaritmische x-as de gewogen rijpheid, en op de lineaire y-as de druksterkte, kan een rechte lijn worden getrokken die zo goed mogelijk overeenkomt met de waarden (de regressielijn). In feite geeft deze de genoemde relatie weer tussen de ontwikkeling van de gewogen rijpheid en de druksterkteontwikkeling. Op een later moment wordt de betonconstructie gestort. Door het temperatuurverloop van het beton in de te ontkisten constructie te meten tijdens de verharding, kan de ontwikkeling van de gewogen rijpheid van het verhardende beton worden bepaald. Met behulp van de genoemde relatie, kan de bijbehorende druksterkteontwikkeling worden bepaald.

Verhardingsproef

Bij de verhardingsproef worden tegelijkertijd met het storten van de constructie, proefstukken gemaakt. Vervolgens wordt geprobeerd het beton in de proefstukken continu te laten verharden bij een gelijke temperatuur als de betontemperatuur in de constructie. De druksterkte van het beton in de constructie op een bepaald moment kan dan worden bepaald door op dat moment één of meerdere proefstukken te drukken.
Het voordeel van de verhardingsproef is dat de proefstukken precies dezelfde betonsamenstelling hebben als de te ontkisten constructie (dezelfde stortdag). Dit vergroot de betrouwbaarheid. Nadeel is dat een proefstuk slechts één resultaat geeft en na beproeving niet meer bruikbaar is.

Geautomatiseerd en gedigitaliseerd

Voor de controle op de sterkteontwikkeling, ofwel de rijpheid van het beton, zijn ook geavanceerde methoden beschikbaar. Hiervoor wordt door de betonmortelleverancier eerst een ijklijn voor de warmteontwikkeling van de specifieke betonsamenstelling bepaald. Deze ijklijn wordt ingevoerd in een softwarepakket. Met een of meer sensoren (voelers) in de gestorte betonconstructie worde de warmteontwikkeling van het beton in de bekisting op de bouwplaats gemeten. Het computerprogramma combineert de ijklijn met de warmteontwikkeling en het tijdsverloop en berekent doorlopend de actuele rijpheid. Daarmee kan worden bepaald op welk moment de vereiste ontkistingsdruksterkte is bereikt. Het signaal kan worden verzonden naar de mobiele telefoon van de uitvoering waarmee die al vroeg in de ochtend weet dat de sterkte wordt gehaald.

Terugslagwaarde

Een methode om een snelle indicatie van de druksterkte van het beton te verkrijgen, is de terugslagwaarde. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de terugslaghamer (Schmidthamer), een apparaat dat op het betonoppervlak moet worden geplaatst. De terugslag van de pen is een maat voor de druksterkte. Deze methode is niet erg betrouwbaar en geeft slechts een indicatie van de druksterkte. Bovendien betreft het alleen de druksterkte in de oppervlaktezone en niet in de kern. Ten slotte is deze methode natuurlijk niet praktisch bij het bepalen van de druksterkte met het oog op het verwijderen van de bekisting: het betonoppervlak is namelijk nog niet ontkist.

Meer informatie via Betoniek

In Betoniek, platform over technologie en uitvoering van beton, is eerder een artikel verschenen over het onderwerp ontkisten:

Ontkisten vanaf het juiste moment

Dit artikel is door de uitgever voor beperkte tijd voor Agrabeton-lezers vrij beschikbaar gesteld, waarvoor onze dank.

 

 

Agrabeton Nieuwsbrief, februari 2018

 

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn