• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Milieuvriendelijke melkveestal naast natuurgebied

In Kaatsheuvel hebben Sjaak en Suzanne Sprangers een milieuvriendelijke melkveestal gebouwd naast het natuurgebied De Drunense Duinen.

De stal is ontwikkeld door een consortium van bedrijven en heeft de naam Kwatrijn gekregen (zie kader). Uniek aan de stal is dat het een betonnen roostervloer met mestkelder combineert met het toepassen van stro.

Boxen met stro

De melkkoeien hebben de beschikking over ligboxen die automatisch gevuld worden met stro. Het stro belandt uiteindelijk op de roostervloer en wordt – samen met de aanwezige mest – door een speciale mestrobot met borstels naar een afvoergoot gebracht. Een kettingsysteem in deze goot brengt de stalmest naar een speciale opslagruimte in de hoek van de stal.
De roostervloer bevat gleuven en gaten waardoor de urine weg kan stromen in een ondiepe mestkelder van ongeveer 0,6 m diep. Vaste mest en urine worden dus gescheiden. De urine stroomt van deze ondiepe kelder naar een dieper gelegen kelder onder het gedeelte waar het jongvee staat. In het voorjaar wordt de urine gebruikt als stikstofbemesting op het land. De vaste mest - met relatief veel fosfaat en organische stof – kan apart bovengronds worden aangewend. Het apart opslaan van urine en vaste mest zorgt er voor dat de ammoniakemissie laag is.

Jongvee in potstal

Het jongvee staat in dezelfde stal en heeft beschikking over een potstal. Onder de betonnen vloer van de potstal is de diepe mestkelder waarin de urine van de melkkoeien wordt opgeslagen. Om de urine naar deze diepe put te laten stromen, is de vloer van de ondiepe kelder bij de melkkoeien onder een afschot gelegd van 1 procent. Meer afschot is niet gewenst omdat dan deze ondiepe mestkelder op het hoge gedeelte droogvalt.
De Kwatrijnstal heeft aan de twee buitenzijden van de stal een voergang. Deze gang is volledig overkapt. Het dak van de stal bestaat uit verschillende zadeldaken zodat de stal niet hoog oogt, ondanks de grote interne ruimte. De zeventig melkkoeien hebben beschikking over maar liefst 13,5 m2 per koe.

Koeien vooral buiten

Ondanks de royaal gebouwde ruimte, maken de koeien van de familie Sprangers lang niet altijd gebruik van de stal. De koeien lopen in de zomer dag en nacht buiten en vanaf half oktober gaan ze ’s nachts naar binnen. Vanaf december worden de dieren volledig opgestald tot aan maart, wanneer ze weer tijdelijk naar buiten gaan.

De zijwanden van de stal zijn volledig open zodat de koeien zichtbaar zijn voor voorbijgangers en maximaal kunnen profiteren van verse lucht. Het kan er daardoor in de winter wel koud worden. Met de installatie van de watervoorziening is daar rekening mee gehouden. Tot een temperatuur van -25 °C zal het watersysteem niet bevriezen.

 

juni 2015

 

Kwatrijn

Kwatrijn is een samenwerking tussen verschillende marktpartijen waaronder JOZ, Aannemersbedrijf Van de Sande, Swaans Beton, Vista Landschapsarchitect, Antonissen Agrarisch Advies, ZLTO, melkveehouder Sjaak Sprangers en nog enkele andere partijen.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn

Agrabeton Nieuwsbrief


Agrabeton

Agrabeton Nieuwsbrief publiceert artikelen over duurzaam bouwen in de agrarische sector, speciaal gericht op toepassingen van beton. Meld u aan en ontvang Agrabeton achtmaal per jaar.

Aanmelden