• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Nieuw informatieblad over veilig werken met beton

VOBN, de branchevereniging van de betonmortelindustrie, heeft het veiligheidsinformatieblad van betonspecie geactualiseerd.

05 betonHet nieuwe blad is gestructureerd volgens zestien rubrieken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het nieuwe blad biedt gestructureerde informatie over de risico’s en aanbevelingen voor het veilig gebruik van betonspecie op het werk of tijdens de verwerking ervan op de bouwplaats. Wie als producent, importeur of verdeler een gevaarlijke stof of preparaat in de handel brengt, moet aan de professionele gebruiker een veiligheidsinformatieblad verstrekken.

Betonspecie is een overgangsfase naar beton en is door het aanwezige cement alkalisch (pH 11 – 13,5). Bij het werken met betonspecie zijn daarom voorzorgsmaatregelen vereist en het is de bedoeling dat de gebruiker dit weet. Een voorbeeld is het dragen van een veiligheidsbril bij het storten van beton. Bij direct contact kan betonspecie oogletsel veroorzaken.

Zestien rubrieken

Het nieuwe veiligheidsinformatieblad is gestructureerd volgens de zestien rubrieken die genoemd zijn in artikel 31 en bijlage II van de Europese REACH-verordening. De VOBN-bedrijven stellen het veiligheidsinformatieblad ter beschikking op hun website en zetten een samenvatting van dit blad op de afleverbonnen. Een papieren versie wordt ten minste één keer per jaar aan de afnemers toegestuurd.


Leden van VOBN hebben actief bijgedragen aan de ontwikkeling van het nieuwe veiligheidsinformatieblad. Het blad geldt als onderdeel van het keurmerk Beton Bewust en bereidt afnemers van beton voor op veilig storten van beton, het (na)behandelen van beton en het veilig werken met beton. Deze versie vervangt het informatieblad 'Veilig werken met betonspecie' van september 2011.


Maart 2015

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn