• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Nieuw toetsingshulpmiddel voor staalvezelbeton

Het Centraal Overleg Bouwconstructies (COBc) heeft een hulpmiddel ontwikkeld voor het toetsen van constructies met staalvezelbeton.

04-VezelsGeen staalvezelbeton toepassen op vloeren waar dieren verblijven of waarop voer wordt gedeponeerd

Tot nu toe ontbrak het aan goede, eenduidige regelgeving voor met staalvezels gewapend beton, terwijl dit beton regelmatig wordt toegepast in funderingsconstructies. Door het gebrek aan regelgeving stuit het Bouwtoezicht bij het beoordelen en goedkeuren vaak op problemen.

Funderingsconstructies

De huidige CUR-Aanbeveling 111 'Staalvezelbeton bedrijfsvloeren op palen – dimensionering en uitvoering' is niet bedoeld voor funderingsconstructies. Omdat Bouwtoezicht wel graag mee wil werken aan innovaties, heeft COBc het initiatief genomen voor een toetsingshulpmiddel. Het hulpmiddel is op een vergelijkbare manier opgebouwd als de Eurocode 2 (NEN-EN 1991-1). Bij de relevante artikelen uit die norm is een toevoeging opgenomen. Het document sluit af met enkele praktijkadviezen voor de uitvoering van staalvezelbeton in funderingen.

Nascheurgedrag

Een belangrijk aspect van staalvezelbeton is het nascheurgedrag. Dit wordt gemodelleerd met een aangepaste trekspanning-rekrelatie. De basis voor deze relatie zijn de uitkomsten van buigproeven op balkjes. Hierbij wordt de toename gemeten van de opening in een zaagsnede ter hoogte van de onderzijde van een balkje, de zogenoemde CMOD (crack mouth opening displacement). Dit resulteert in een kracht-scheuropeningrelatie die moet worden omgerekend tot een spanning-rekrelatie. Door dit voor twee karakteristieke scheuropeningen te doen, wordt een voor het materiaal representatieve trekspanning-rekrelatie verkregen.

Vereenvoudigen

De gekozen aanpak is ontleend aan de fib Model Code 2010 (MC2010). Wel is ervoor gekozen de spanning-rekrelatie uit MC2010 te vereenvoudigen. Dit maakt de tekst van de richtlijn korter en sneller te doorgronden, maar leidt wel tot een voldoende nauwkeurige weergave van het werkelijke gedrag. Het document is gratis beschikbaar op de website van COBc.

In verband met de kans op 'scherp-in' moeten staalvezels in rundveestalvloeren worden voorkomen. Dit geldt zowel voor vloeren waarop dieren verblijven als waarop voer wordt gedeponeerd.

Zie ook:

Staalvezelbeton voor funderingsconstructies.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn