• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Agrarische nieuwbouw: 2016 dieptepunt, 2021 hoogtepunt

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) verwacht in 2016 een dieptepunt van de agrarische bouwproductie. In het jaar 2021 zou de productie juist weer op een hoogtepunt komen.

02 EIBDe verwachting is dat de agrarische bouwproductie in 2021 weer is aangetrokken.

De nieuwbouwproductie van agrarische gebouwen is al sinds 2013 aan het afnemen. In dat jaar was de productie 520 miljoen euro. In 2014 daalde dit volume naar iets meer dan 500 miljoen euro. De nieuwbouw nam in 2015 verder af met 11 procent. Hiermee kwam de productie uit op een niveau van 450 miljoen euro. Het dalende productievolume is in lijn met de eerdere daling van verleende vergunningen in 2014.
De verwachting is dat het nieuwbouwproductie in de agrarische sector in 2016 verder afneemt. De daling bedraagt waarschijnlijk meer dan 5 procent. Hiermee wordt in 2016 het voorlopige dieptepunt van het nieuwbouwvolume gehaald met 425 miljoen euro.

Stijgende lijn

De nieuwbouwproductie van agrarische gebouwen zet vanaf 2017 een stijgende lijn in. In dat jaar komt de productie waarschijnlijk weer terug op een niveau van 450 miljoen euro. Ook de jaren daarna blijft de nieuwbouwproductie naar verwachting stevig groeien. Die groei is afhankelijk van een aantal langetermijninvloeden. In de gehele landbouw geldt sinds 1996 een stijging van de agrarische productie van 22 procent. Tegelijkertijd daalde het aantal bedrijven met 42 procent. Het agrarisch productievolume is in die tijd toegenomen als gevolg van nieuwe technologie en schaalvoordelen. De schaalvergroting blijft zorgen voor nieuwbouw.

Herstel door duurzaamheid

Op de middellange termijn gaan de opdrachten voor nieuwbouw, herstel en verbouw sterk beïnvloed worden daar kwaliteits- en duurzaamheidseisen. Deze opgave - in combinatie met verdergaande veroudering van gebouwen - ligt ten grondslag aan een verwachte bouwproductiegroei tot een volume van 600 miljoen euro in 2021. De kwaliteitsverbetering komt ook tot uiting in de asbestsanering. Hiermee zijn de komende jaren grote investeringen gemoeid.

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn