• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Nieuwe boogstal voor biologische leghennen

Hans Brinke heeft in Orvelte (Dr) een nieuwe boogstal voor 15.000 biologische hennen gebouwd.

Brinke houdt melkkoeien en leghennen. De nieuwe stal staat niet op het bestaande erf maar op een perceel tegenover de boerderij. Hier is voldoende grond voor de uitloop van 6 hectare, waarover de biologische hennen moeten kunnen beschikken. De boogstal is 116 meter lang en 15 meter breed. De binnenruimte is 10 meter breed en 105 meter lang. Aan beide zijden van de stal is een overdekte uitloop van elk 2,5 meter breed. Met deze inrichting kan de veehouder eenvoudig schakelen tussen de marktsegmenten biologisch en vrije uitloop.

120 mm dik met wapening

In de binnenruimte ligt een betonnen vloer van 120 mm dik. De vloer heeft een wapening en bevat een langsvoeg met dilataties. Het oppervlak is monolitisch afgewerkt.
De overdekte buitenuitloop is op dezelfde wijze in beton uitgevoerd. Om opwaartse druk vanuit het grondwater tegen te gaan, zijn de poeren bij de spanten zwaarder uitgevoerd. Een gedeelte van de poeren is 1x1 m en 500 mm dik, de overige zijn 1,5x1,5 m en 500 mm dik. De wanden van de boogstal (op de scheiding van binnenruimte en overdekte uitloop) zijn 4,6 m hoog en geplaatst op een betonnen randfundering.

De veehouder heeft voor een boogstal gekozen omdat de buren liever niet tegen een hoge stal aan willen kijken. Het voordeel van de boogstal is volgens Brinke dat deze stal veel inhoud heeft, ook al is de stal niet zo hoog. De nokhoogte is 6,2 m. Veel stalinhoud heeft als voordeel dat de relatieve luchtvochtigheid lager is. Dit komt de gezondheid en de dierprestaties ten goede.

Vijf afdelingen met 3.000 hennen

In de stal heeft Brinke vijf afdelingen gemaakt van elk drieduizend hennen. De buitenuitloop van 6 hectare is opgesplitst in verschillende delen. Elke afdeling krijgt om-en-om de beschikking over een deel van de uitloop zodat Brinke efficiënt gebruik maakt van de beschikbare ruimte. De pluimveehouder heeft een gegarandeerde afzet van zijn biologische eieren met een Duitse eierhandelaar voor de duur van twee jaar. Dit was een eis van de bank. Mocht de opbrengstprijs van biologische eieren de komende jaren tegenvallen, dan kan hij switchen naar vrije uitloopeieren, waarvoor zijn stal ook geschikt is.

Lees ook

Drie sterren kippenstal met overdekte uitloop

Agrabeton Nieuwsbrief, februari 2018

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn