• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Nieuwe emissiearme vloer met stroeve troffellaag

Met de Ergo-vloer heeft Anders Beton een nieuwe emissiearme dichte vloer op de markt gebracht voor melkveestallen.

vorige

Deze vloer is een doorontwikkeling van de bestaande EA-vloer. Grootste aanpassing is de stroeve toplaag van troffelbeton die volgens een nieuwe productietechniek wordt gemaakt. Nadat het rooster is gefabriceerd, krijgt het loopoppervlak nog een speciale behandeling. Het ruwe oppervlak zorgt ervoor dat er zich geen dun laagje vaste mest kan ontwikkelen op het rooster. Op traditionele welzijnsvloeren ontstaat makkelijk een zogenoemde mestfilm doordat de urine wegstroomt en een dun laagje vaste mest aankoekt. Door het lopen over het minuscule profiel, wordt de mestfilm steeds opnieuw afgebroken.

Verdiepte sleuven

De roosterbalken zijn 150 mm breed en de verdiepte sleuven lopen af naar de urineopeningen aan het einde van een element. Om dichtslibben van de urinegaten te voorkomen zijn de openingen conisch: breder aan de onderzijde dan aan de bovenzijde. De brede balken van de vloer verminderen volgens fabrikant Dominique van der Velden het aantal drukpunten op de klauwen. "Zo min mogelijk profiel geeft de minste problemen met het beenwerk en de klauwen."

Met de vloer is het mogelijk om mest te scheiden en de dikke fractie te verwerken. Veehouders die dat wensen, leggen de vloerelementen vast tegen elkaar, waarna een mestschuif de dikke fractie naar een afstortput trekt aan het einde van de mestgang. Melkveehouders die de mest niet scheiden en verwerken, kunnen alle – of om de twee - roosterelementen 40 mm uit elkaar leggen. In dat geval wordt de dikke fractie in een mestsleuf geschoven door de mestrobot of mestschuif.

Beton met een hoge sterkte

Het rooster is gemaakt van beton met een hoge sterkte (betonsterkteklasse C60/75). Hierdoor is het rooster zeer maatvast en is ook een goede mestafvoer door de sleuven gewaarborgd.

 

Agrabeton Nieuwsbrief, december 2016
Delen:
FacebookTwitterLinkedIn

BetonLexicon

Het BetonLexicon is het woordenboek voor cement- en betongerelateerde informatie. De woorden/begrippen die in de wereld van cement en beton veel worden gebruikt, zijn bijeengezet en voorzien van de meest zuivere omschrijving.

BetonLexicon