• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Nieuwe paalklassefactoren: nog veel onduidelijk

Per 1 januari 2017 geldt er een reductie van 30 procent op de factor α_p voor funderingspalen. Dit betekent dat constructeurs met een lager draagvermogen moeten rekenen. Maar er is nog veel onduidelijk.

vorige

Reden van de verlaging is dat funderingspalen minder draagvermogen hebben dan verondersteld. De aanpassing van de paalklassefactoren voor de paalpunt (α_p) is sinds juni 2016 beschikbaar en is een onderdeel van de nieuwe NEN 9997-1:2016 'Geotechnisch ontwerp van constructies'. Ten opzichte van de norm uit 2012 is de reductie van de capaciteit 30 procent. Per 1 januari 2017 moet de nieuwe norm door het Bouwbesluit worden aangewezen.

Zwaardere/langere palen

Vooral bij minder hoge conusweerstanden leidt de nieuwe norm tot zwaardere en/of langere palen, wat kostenverhogend werkt. Ook kan het constructief gedrag van de paal veranderen door grotere stijfheden van de fundering zodat er zwaarder geheid moet worden. Dit kan weer leiden tot meer geluid en trillingen, dus overlast. Er is de mogelijkheid paalklassefactoren vast te stellen na het doen van proefbelastingen. Echter, deze zijn de laatste maanden nauwelijks uitgevoerd omdat niet definitief is vastgesteld hoe proefbelastingen moeten worden gedaan. Daarnaast is het uitvoeren van proefbelastingen relatief duur. Behalve voor proeven bij projecten, zou het ook mogelijk moeten zijn om via proefbelastingen een paalklassefactor vast te stellen per paaltype. Ook hierover is nog weinig duidelijk.

Invoering 1 januari 2017

Wat de consequentie is van invoering op 1 januari 2017 is ongewis. Voor aanvragen die vóór 1 januari zijn ingediend, mogen de oude factoren worden gehanteerd. Of dit ook geldt als tijdens de berekening nog niet exact is vastgesteld wanneer de aanvraag zal worden ingediend of als er later wijzigingen optreden, is niet bekend.

 

Agrabeton Nieuwsbrief, december 2016
Delen:
FacebookTwitterLinkedIn