• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Onafhankelijke deskundigen kijken naar emissiewaarden vloeren

Twee onafhankelijke deskundigen gaan kijken naar de beoordeling van de meetrapporten van de emissiearme vloeren die zijn uitgevoerd volgens het meetprotocol van 2013.

01-emissievloer-600x400De emissiefactoren in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) voor melkkoeien zijn aangepast.

Fabrikanten van betonvloeren en de overheid liggen met elkaar in de clinch over deze meetrapporten. Een deskundigenpanel dat in opdracht van het ministerie van I&M de rapporten heeft beoordeeld, blijkt de meetrapporten 'gecorrigeerd' te hebben. Volgens staatsecretaris Sharon Dijksma is de aanpassing gebeurd omdat het meetprotocol niet op alle punten de gewenste duidelijkheid heeft geboden. Daarnaast is in een aantal gevallen volgens Dijksma niet geheel voldaan aan de randvoorwaarden van het protocol.

Hogere emissie

De vloerenfabrikanten zijn verbolgen over de aanpassingen omdat de ammoniakemissie meer dan 50 procent hoger ligt dan volgens de wetenschappelijk uitgevoerde metingen is vastgesteld. De eenzijdige aanpassing is des te vreemder omdat één vloer die vóór 2015 is gemeten volgens hetzelfde protocol wél een erkenning heeft gekregen als een emissiearm stalsysteem.

Nieuw meetprotocol

Nog deze maand moet een advies worden uitgebracht waarna Dijksma met de betrokken partijen kan overleggen. Begin 2017 komen er definitieve emissiewaarden voor de ingediende stalvloeren. Dijksma meldt verder dat RVO samen met de meetinstanties werkt aan een nieuw meetprotocol. Dit protocol is gedetailleerder uitgewerkt dan het huidige en laat minder ruimte voor interpretaties. Vanaf 1 januari 2017 zou dat nieuwe protocol toegepast moeten worden.

 

Fabrikanten willen emissiearme vloeren snel op RAV

 

Agrabeton, november 2016
Delen:
FacebookTwitterLinkedIn