• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Perspectiefvolle welzijnsvloeren in eindfase van onderzoek

Er zijn verschillende perspectiefvolle welzijnsvloeren in de eindfase van het emissieonderzoek. Deze vloeren zouden in 2016 gebruikt kunnen worden voor de aanvraag van een MDV-stal (Maatlat Duurzame Veehouderij).

Twaalf welzijnsvloeren worden momenteel onderzocht in de praktijk op hun ammoniakemissie. Verschillende vloeren zitten in de eindfase van het onderzoek en zijn dermate perspectiefvol dat ze een lagere emissiewaarde scoren dan 8,6 kg NH3 per koe per jaar, melden verschillende bronnen.

 

Vier vloeren voldoen nu al

De score van 8,6 kg NH3 is belangrijk nu SMK heeft aangekondigd de eisen voor MDV-stallen te verscherpen vanaf 1 januari 2016. Veehouders die een MDV stal willen bouwen moeten een systeem kiezen waarbij maximaal 8,6 kg ammoniakemissie per dier per jaar optreedt. Tot nu toe zijn er maar vier stalsystemen die hieraan voldoen. Het betreft vier vloeren op de RAV-bijlage, namelijk: de Eco-vloer van Anders Beton (7,7 kg NH3), Groene Vlag met flappen van Beerepoot (6,0 kg NH3), MeadowFloor van Proflex (7,7 kg NH3) en de chemische luchtwasser (5,1 kg NH3).
Ondanks dat de metingen van de ECO-vloer klaar zijn, valt deze nog onder de tijdelijke systemen. Er heeft immers nog geen eindbeoordeling plaatsgevonden van de meetrapporten. De vloer heeft op dit moment daarom een tijdelijke aangepaste emissiefactor.

De welzijnsvloeren waaraan momenteel metingen worden gedaan zijn:

Bedrijf Vloer Einde meting
Swaans G2, G3, G3.1, G6 Najaar 2015
Altez-Noord Qwinpro Najaar 2015
Concrelit C6 Najaar 2015
Berkel Beton D1 Najaar 2015
Concrelit C10 Voorjaar 2016
Stalbouw.NL Herakles gietasfaltvloer Voorjaar 2016
Beerepoot Groene Vlag Voorjaar 2016
Animat Opti-CowFloor Voorjaar 2016
Anders beton EA-vloer Najaar 2016

Lage ammoniakemissie

Als de bovengenoemde vloeren klaar zijn met het onderzoek, een ammoniakemissie hebben van 8,6 kg of minder én positief beoordeeld worden door de commissie Tac Rav, dan kunnen ze ook meegenomen worden in de aanvraag van een MDV-stal in 2016.

 

Eventueel uitstel maatregel

Het is echter de vraag of SMK haar beleid handhaaft om op 1 januari 2016 de norm van 8,6 kg NH3 in te voeren. De instelling is nog in overleg met de sector om de lage norm eventueel een jaar uit te stellen.

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn