• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Perssappen sleufsilo opvangen in waterput

Om perssappen uit de sleufsilo’s op te vangen, heeft Maatschap E.J. en J.W. de Jong uit Veenhuizen twee sleufsilo’s voorzien van afvoerbuizen. Daarnaast is er een aparte opvangput aangelegd.

Maatschap De Jong uit Veenhuizen heeft een melkveebedrijf met 130 melkkoeien, jongvee, 50 ha gras en 20 ha mais. Omdat de capaciteit van de bestaande sleufsilo’s onvoldoende is, heeft het bedrijf ervoor gekozen twee nieuwe silo’s te maken. Leverancier is MBS Beton uit Soest.
De sleufsilo’s hebben een lengte van 50 m en zijn 10 m breed. De sleufsilowanden zijn 2 m hoog en gemaakt van hogesterktebeton (sterkteklasse C60/75, milieuklasse XA3). Wanden binnen deze sterkteklasse zijn beter bestand tegen het zuur (pH 4) in maissappen omdat er in het betonmengsel fijnere toeslagen gebruikt worden. De structuur van het beton is dichter en de wandelementen behouden langer hun gladde oppervlak.

Afvoerbuizen en waterput

In het midden van de sleufsilo liggen twee naast elkaar gelegen afvoerbuizen van Ø125 mm. Deze afvoerbuizen liggen onder het vloeroppervlak en worden in de lengterichting van de sleufsilo aangelegd. Een van deze afvoerbuizen is voor de afvoer van perssappen en verontreinigd hemelwater op het moment dat de sleufsilo in gebruik is. De andere afvoerbuis is bestemd voor de afvoer van schoon hemelwater op het moment dat de sleufsilo leeg en schoon is. Beide afvoerbuizen hebben 22 rvs afvoerputjes die afsluitbaar zijn met een deksel. De vloer van de sleufsilo is geasfalteerd.

De afvoerbuizen leiden naar een ronde betonnen waterput van 5.000 l die afgesloten is met een deksel. Deze 1,80 m hoge put heeft een diameter van 2,16 m en de wanden zijn 8,5 cm dik. Het afvalwater kan hierin worden opgevangen en (indien nodig) afgevoerd of geloosd worden op het oppervlaktewater. Met een mangat van 600x600 mm is de put toegankelijk voor personen en hierin kan ook de zuigslang gestoken worden als de put wordt leeggezogen.

Voldoen aan Activiteitenbesluit

Mts E.J. en J.W. de Jong heeft voor deze wijze van afvoer van vloeistoffen gekozen om te voldoen aan het Activiteitenbesluit waarin omschreven staat dat veehouderijbedrijven maatregelen moeten nemen om perssappen en hemelwater op een verantwoorde manier af te voeren. Voorheen stonden deze maatregelen in het Lozingsbesluit maar per 1 januari 2012 zijn deze ondergebracht in het nieuwe Activiteitenbesluit.

 

februari 2015

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn