• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Plateau 2.0 ook na 2018 toepasbaar

Biggen- en vleesvarkensstallen voorzien van een verhoogd plateau mag ook na 2018. Dat heeft het ministerie van Economisch Zaken toegezegd. Het nieuw vastgestelde ontwerp biedt varkenshouders de mogelijkheid om efficiënt met de stalruimte om te gaan en toch diervriendelijk varkens te houden. 

vorige

De lengte van het plateau moet bij biggen minimaal 1,5 m lang zijn en 0,9 tot maximaal 1,56 m breed. Bij vleesvarkens gaat het om een plateau met een lengte van minimaal 2,5 m (dit was 4 m) en 1,1 tot 1,9 m breed. Deze maten zijn inclusief de mestspleet aan de muurzijde. De voorgestelde maten bieden een oplossing om enerzijds het dierenwelzijn te garanderen en anderzijds hokbevuiling te voorkomen. De systeemomschrijving voor het project Plateau 2.0 is opgesteld door een samenwerkingsverband waarin bedrijfsleven, varkenshouders, Wageningen University en de overheid zitting hadden. 

Bevuiling aandachtspunt 

Bevuiling van het plateau blijft nog wel een aandachtspunt. Als varkens het plateau vanaf de eerste dag na opleg gebruiken om te mesten, is het raadzaam het plateau tijdelijk af te sluiten. Wanneer de dieren op de begane grond hun toiletgedrag gevormd hebben, kan het plateau weer opengesteld worden. Een plateau vergroot het leefoppervlak met 25 tot 40 procent en is daarmee een goede mogelijkheid om binnen bestaande stallen op een betaalbare manier te voldoen van de Beter Leven-eisen van de Dierenbescherming. In houderijsystemen met één ster moet de beschikbare ruimte minimaal 1 m2 per dier zijn. Met de extra beschikbare ruimte kunnen varkenshouders andere nuttige zaken doen die het dierenwelzijn bevorderen. Bijvoorbeeld het aandeel dichte vloer vergroten of een wroetbak of strooiselbak in het hok plaatsen. Bewezen is dat de dieren in een plateaustal de mogelijkheid hebben om hokgenoten te ontwijken. Ook dit vergroot het dierenwelzijn. 

Looptrap 30 procent 

De looptrap die toegang geeft tot het plateau mag een maximale helling hebben van 30 procent. Zowel jonge biggen als zware vleesvarkens kunnen de verhoging daarmee zonder problemen bereiken. De kosten voor een plateau bedragen voor vleesvarkens circa 100 tot 200 euro per vierkante meter en voor biggen circa 50 tot 100 euro per vierkante meter.

Lees ook

 

Agrabeton, juni 2017

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn