• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Plusstal nieuw in Maatlat Duurzame Veehouderij

Per 1 juli 2015 komt de Plusstal als nieuw onderdeel in de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). 

02 PlusStal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Plusstal biedt veehouders mogelijkheden om aanvullende leningen te verkrijgen, zodat er toch geïnvesteerd kan worden in een nieuwe stal. De Plusstal is een direct gevolg van de Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij 2023 (UDV) waarin de overheid en het bedrijfsleven afspraken hebben gemaakt.

Ministerie staat garant

De Plusstal haalt niet de duurzaamheidsambities van een MDV-stal, maar streeft wel een aanzienlijk hoger duurzaamheidsniveau na dan wettelijk vereist. Om te voldoen aan de eisen van de Plusstal moet een stal per MDV-themamaatlat ten minste 40 procent van het minimum vereist aantal punten behalen. Daarnaast moet de stal voor alle MDV-maatlatten in totaal minimaal 60 procent van het totaal voor MDV vereist aantal punten scoren.
Omdat de Plusstal een minder hoog ambitieniveau heeft dan een MDV-stal komen veehouders die een Plusstal bouwen niet in aanmerking voor fiscale voordelen. Wel hebben banken aangegeven de investering in Plusstallen te stimuleren en dat het een voorwaarde wordt voor het verkrijgen van een financiering onder de regeling Garantstelling Landbouw. Hiermee staat het ministerie van Economische Zaken garant voor een aanvullende lening. Veehouders kunnen dan toch investeren wanneer de financiering onder normale omstandigheden niet voldoende blijkt te zijn.

Nieuwe voorwaarden MDV-2015

Vanaf 1 januari 2015 zijn ook de nieuwe voorwaarden in gegaan die behoren bij nieuw te bouwen MDV-stallen in 2015. Het ambitieniveau (minimaal te behalen punten) voor brandveiligheid is verhoogd naar 16 punten voor melkvee, melkgeiten en vleesvee. Voor alle overige diercategorieën is het ambitieniveau verhoogd naar 15 punten. Het ambitieniveau voor melkvee is op de Energiemaatlat met 2 punten verhoogd. Dit hangt samen met de wijzigingen van de puntwaardering voor een aantal criteria op de Energiemaatlat.


Maart 2015

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn