• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Prefabstal: in 92 dagen van keldervloer tot ingebruikname

Onder regie van Stalbouw.nl is in Biddinghuizen (Fl) een unieke prefab stal gebouwd voor melkvee. Van keldervloer tot ingebruikname duurde de bouw 92 dagen.

De stal biedt plaats aan 180 stuks melkvee en bijbehorend jongvee en is volledig onderkelderd. De keldervloer is het enige dat in het werk is gestort, de rest (mestkelder, emissiearme gietasfaltvloer, voergang, wandelementen) is van prefab betonelementen gemaakt. De mestkelder is onderverdeeld in zes compartimenten. Hierin wordt de dunne fractie opgeslagen die verkregen wordt na mestscheiding. De dikke fractie wordt gebruikt als boxvulling.

Omdat de melkveehouder een samenwerkingsverband heeft met een akkerbouwer met 150 hectare grond, kunnen de mestkelders in de toekomst ook gebruikt worden voor maatmest. De melkveehouder heeft namelijk plannen om de dunne fractie na scheiden te raffineren. Hiermee ontstaan verschillende soorten dunne fracties: fracties met overwegend stikstof, kali of fosfaat. De mest kan in dat geval exact naar behoefte van het gewas worden ingezet.

 

Voorbereiding essentieel

Om in 92 dagen een complete prefab stal te bouwen is een goede voorbereiding essentieel. Niet alleen het tekenwerk is belangrijk, ook moeten de overige bouwpartners (aannemer, leveranciers, installateur) meegenomen worden in het bouwproces. De voorbereiding duurt ongeveer twee maanden. "Als de tekening helemaal klaar is, is het beton als het ware al hard", zegt Stalbouw.nl eigenaar Eric van den Hengel. Hij bedoelt daarmee dat er geen wijzigingen meer gemaakt kunnen worden. De robotleverancier moet bijvoorbeeld precies aangeven welke maatvoering en ruimten hij nodig heeft om de robot te installeren. Achteraf veranderingen aanbrengen in de constructie is niet mogelijk. Stalbouw.nl heeft 134 verschillende prefab betonelementen getekend. Van sommige is maar één exemplaar gemaakt, van andere twintig. Volgens een vaste planning werden de elementen aangeleverd op de bouwplaats zodat er snel en overzichtelijk gewerkt kon worden. Van den Hengel: "Met prefab bouwen moet je niet alle materialen in één keer naar de bouwplaats brengen. Dan verlies je het overzicht. Wíj hebben het bouwproces aangegeven en de leverancier van de betonelementen (MSB Beton) heeft de elementen precies op nummering in partijen geleverd."

 

Aandacht voor details

Aan werkelijk alle details is van te voren aandacht besteed, zoals: het inpassen van de mestschuiven, hoogteverschillen in de technische ruimte bij de melkrobots en aan- en afvoerleidingen van water. Zelfs de schuifrail van de staldeur is verwerkt in een prefab betonelement. "Doordat je meer tijd stopt in de voorbereiding van de bouw kun je gedurende de bouw heel veel tijd winnen." Zowel Van den Hengel als de melkveehouder zijn tevreden over het bouwproces en de kwaliteit van de stal, die van juni tot oktober 2013 is gebouwd. Van den Hengel: "Zo'n eerste stal kost extra veel voorbereidingstijd. Maar het concept is nu klaar om breder ingezet te worden."

 

oktober 2014

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn