• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Repareren beton: CUR-Aanbeveling 118 vervangt aanbevelingen 53, 54 en 55

De nieuwe CUR-Aanbeveling 118 vervangt de al jaren vertrouwde aanbevelingen 53, 54 en 55 en de Europese normserie voor betonreparatie (NEN-EN 1504).

vorige

Wanneer de CUR-Aanbevelingen 53, 54 en 55 worden vergeleken met het nieuwe document, blijkt dat er nogal wat is gewijzigd. De basiskeuring zoals die in de oude CUR-Aanbevelingen voorkwam, is komen te vervallen. Immers, betonreparatiematerialen moeten wettelijk al een bepaalde kwaliteit hebben en testen ondergaan. Voor reparatiemortels is dit vastgelegd in Europese norm NEN-EN 1504-3.

Geheel andere benadering

Wat in deze Europese documenten al goed naar voren kwam, is dat de eisen aan de producten sterk afhangen van het doel waarvoor ze worden ingezet. Dit betekent veelal dat een aantal basiseigenschappen altijd moet worden bepaald maar dat andere optioneel zijn. Dit is een geheel andere benadering dan in de 'oude' CUR-Aanbevelingen. Een toevoeging in CUR-Aanbeveling 118 - ten opzichte van de Europese normen - is dat 'informatief' geregelde zaken meer dwingend zijn voorgeschreven. Eenvoudigweg omdat dat in Nederland praktijk is en beter aansluit op de oude aanbevelingen.

Specificatie betonreparatie

Een belangrijke wijziging zit in de gedachtegang en de specificatie van een betonreparatie. In CUR-Aanbeveling 118 wordt het doel van het repareren als uitgangspunt genomen en dus niet meer enkel 'het milieu' waarin de reparatie wordt toegepast. Er wordt onderscheid gemaakt in drie typen reparatie, nu aangeduid als uitvoeringsklassen: RE staat voor esthetische betonreparatie, RT voor technische betonreparatie en RS voor constructieve betonreparatie.

Toelichting uitvoeringsklassen

Bij een esthetische betonreparatie (RE) gaat het om het herstel van de geometrie van het betonnen onderdeel, zonder dat daarbij sprake is van wapening in het te repareren vlak. Nadrukkelijk gaat het daarbij niet om het uiterlijk, zoals kleur of textuur. Bij een technische betonreparatie (RT) gaat het vooral om het herstel van de duurzaamheid en om corrosie van aanwezige wapening te voorkomen. Bij een constructieve betonreparatie (RS) is de aanwezige schade al vóór het repareren zodanig dat het de constructieve veiligheid bedreigt.

Drie gevolgklassen

In de constructieve regelgeving vanuit Europa wordt rekening gehouden met de gevolgen van falen. Deze gedachte is ook in de nieuwe CUR-Aanbeveling 118 doorgevoerd en uitgewerkt. Dit heeft geleid tot drie gevolgklassen, aangeduid als GK1, GK2 en GK3. In gevolgklasse GK1 zijn de gevolgen van falen van de reparatie gering. Er ontstaat geen letselschade of de kans daarop is klein. In gevolgklasse GK3 zijn de gevolgen zeer ernstig. Er is kans op letsel en zelfs verlies van mensenlevens, de materiële schade en kosten van falen zijn groot. GK2 ligt tussen beide klassen in.

Meer informatie CUR 118

Meer informatie over CUR-Aanbeveling 118 is beschikbaar op www.cur-aanbevelingen.nl. Voor meer informatie over de inhoud kan ook contact op genomen worden met Technoconsult,  Corné van der Steen.

 

Agrabeton, november 2016
Delen:
FacebookTwitterLinkedIn