• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Subsidieregeling voor welzijnsvloeren in Groningen

Gedeputeerde Staten van Groningen stellen geld beschikbaar om veehouderijen te verduurzamen. De subsidieregeling heeft met name betrekking op het aanleggen van welzijnsvloeren en binnen- en buitenuitlopen.

04-Groningen1-660x440

Het betreft dichte stalvloeren voor gespeende biggen en vleesvarkens, kraamhokken voor loslopende zeugen en groepshuisvesting voor drachtige zeugen. Ook buitenuitlopen voor zeugen, biggen en vleesvarkens vallen onder de regeling. Voor vleeskalveren zijn welzijnsvloeren met een rubberen toplaag opgenomen in de regeling.

Uitlopen

Ook voor legkippen en vleeskuikens zijn investeringen opgenomen. Het betreft overdekte uitlopen, dagverblijven en inrichtingen voor vrije uitloophennen en vleeskuikens. Daarnaast worden investeringen die toegang geven tot de buiten uitlopen vergoed, zoals kavelpaden, tunnels en afrasteringen.

40 procent

Het subsidiebedrag per aanvraag is minimaal € 10.000 en maximaal € 100.000.
40 procent van de investering wordt vergoed. De investeringsaanvraag dient dus minimaal € 25.000 te bedragen. Het totale beschikbare budget is 2 miljoen euro. De aanvraagmogelijkheid eindigt op dinsdag 1 mei 2018 om 17.00 uur.

 

Meer informatie

Overheid.nl / Openstellingsbesluit fysieke investeringen voor innovatie en verduurzaming van veehouderijbedrijven 2018 provincie Groningen

 

Agrabeton Nieuwsbrief, februari 2018

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn