• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

SunBro-stal is energiezuinig en heeft lage emissie

Pluimveehouder Paul Grefte uit Hengevelde (Ov) brengt met zijn SunBro-stal een duurzame vleeskuikenstal op de markt.

 

Een SunBro-stal conditioneert de binnenkomende ventilatielucht vóór deze de stal in gaat. Via warmtewisselaars in de zijmuur wordt de lucht in de winter opgewarmd en in de zomer voorgekoeld, afhankelijk van de heersende buitentemperatuur en de gewenste staltemperatuur. De warmtewisselaar staat in contact met een horizontaal leidingnetwerk in de bodem naast de vleeskuikenstal. Het leidingnetwerk van tyleenslangen ligt op 4 m diepte en heeft een totale lengte van 70 km. Het grondwater houdt het water op een constante temperatuur van 10 graden Celsius.

Constante temperatuur

Door jaarrond gebruik te maken van de constante temperatuur van de bodem wordt het energiegebruik met 60 procent teruggedrongen ten opzichte van traditionele stallen. Een gasaansluiting is niet aanwezig. Grefte heeft op zijn eigen bedrijf twee stallen volgens dit stalsysteem gebouwd. In elke stal kunnen 90.000 kuikens. Daarnaast is het stalconcept gebouwd bij een andere pluimveehouder. Grefte gaat uit van een stal met dezelfde afmeting: een SunBro-stal is 100 m lang en 40 m breed. Voor aannemers en leveranciers heeft hij een 3D-bestek gemaakt, inclusief een bestellijst, zodat er snel en zonder faalkosten gebouwd kan worden.

Speciale bouwwijze

Het conditioneren van de stallucht met warmtewisselaars in de zijmuur vergt een speciale bouwwijze. Om warmteverlies naar buiten en condensvorming op de binnenmuur te voorkomen, is er als het ware een dubbele muur gebouwd. De warmtewisselaar zit in een geïsoleerd betonpaneel en aan de buitenkant van de stal is nog een geïsoleerd sandwichpaneel geplaatst. De meerkosten van het conditioneren van de lucht probeert de pluimveehouder voor een groot deel goed te maken door een bredere stal te bouwen. “Breed bouwen is een stuk goedkoper. En omdat we de stallucht conditioneren, kunnen we zelfs met een brede stal voldoende luchtverversing creëren in het midden van de stal.”

Afwerklaag van 120 mm

De vloer van de stal is 170 mm dik en heeft een betonsterkteklasse C20/C25, met een milieuklasse XC3/XA2. Allereerst is er een werkvloer gelegd van vloeibeton met daarin een krimpnet. Hierop is de wapening aangebracht, inclusief de slangen voor de vloerverwarming. Tot slot is de afwerklaag van 120 mm aangebracht. De vloer is gevlinderd en ingestrooid met een kwarts/cementmengsel voor een slijtvaste toplaag. Isolatie onder de vloer ontbreekt. Door het weglaten van isolatie warmen de kuikens - en ook de broeiende mest - de ondergrond op. Wanneer de stal na afloop van een ronde wordt schoongespoten, is de vloer weer direct op de gewenste temperatuur van 30 graden Celsius doordat de ondergrond de vloer opwarmt.

Reductie ammoniak

Een luchtwasser reduceert de concentratie ammoniak, fijnstof en geur en dient tevens als warmtewisselaar. Normaal heeft een kuiken 7,5 m3 lucht per uur nodig. Door het conditioneren van de lucht en de goede verdeling in de stal kan de hoeveelheid worden teruggebracht naar 2,5 m3 per uur. Hierdoor daalt de ammoniakemissie met 90 procent ten opzichte van een traditionele stal. Als ook het dak van de stal wordt uitgerust met zonnepanelen is het Sunbro-stalconcept energieneutraal.

Lichtkoepels op dak

Tot slot heeft Grefte nagedacht over natuurlijk licht in de stal. Over de volledige zijgevel is een lichtstraat gemaakt met dubbel geïsoleerd glas. Omdat de stal breed is, zijn er op het dak lichtkoepels gemonteerd. Een bewegende schuif onder de koepel bepaalt hoeveel licht er binnentreedt. De pluimveehouder streeft naar 20 lux in de stal. Te veel licht is niet wenselijk voor een kuiken. De koepels bevorderen een mooie lichtverdeling door heel de stal. De SunBro-stal is hiermee een van de duurzaamste stalsystemen voor vleeskuikens.

 

oktober 2015

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn