• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Tips bij bouwen in aardbevingsgebied

Agrarische ondernemers in het aardbevingsgebied in Groningen zijn in onderhandeling over herstel of nieuwbouw van hun stal. DLV Advies geeft tips waarop te letten.

art-01-AardbevingsschadeMuren worden ondersteund door stutten tegen instortingsgevaar.

Geertniek Schonewille is een veelgevraagd contra-expert. Hij heeft zich als projectleider Bouw bij DLV Advies verdiept in de mogelijkheden om te bouwen in het aardbevingsgebied en al veel aardbevingsschade gezien. Omdat niets is te zeggen over nieuwe aardbevingen, of een afname van het aantal aardbevingen, moet er aardbevingsbestendig gebouwd worden.

Base Isolation

Schonewille geeft aan dat een methode vanuit de woningbouw, Base Isolation, een manier is om aardbevingsbestendig te bouwen. Hierbij worden er dempers tussen de fundering en het gebouw geplaatst die de krachten van de aardtrillingen opvangen. Met deze dempers – Italiaans fabricaat - kan de ondergrond bewegen bij trillingen, terwijl deze trillingen geen effect hebben op het gebouw. Deze methode is alleen toepasbaar bij niet-onderkelderde gebouwen.
Bij onderkelderde, agrarische gebouwen, waar de kelder de fundering van het gebouw is, moet naar andere oplossingen worden gezocht. Allereerst moet er met een geoloog en constructeur gekeken worden of de vaste laag onder het bouwwerk sterk genoeg is. Indien dit niet het geval is, bijvoorbeeld doordat de kans op verweking van deze grondlaag groot is, zal er op grotere diepte een vaste laag opgezocht moeten worden waarop geheid kan worden. Wanneer de laag wel sterk genoeg is, kan de bovenlaag verbeterd worden voor de fundering of onderkeldering.

Kelders koppelen

Bij zowel heien als een fundatie op staal is van belang de kanalen in de kelders aan de bovenzijde te koppelen door de boxen en voergang in het werk te storten. Hierbij is het van belang dat er tussen de kanalen maximaal één kanaal met prefab dekplaten (roosters/emissiearme vloer) wordt uitgevoerd. Ook kan er gekozen worden voor een dichte, in het werk gestorte vloer, met daarop bijvoorbeeld een toplaag van rubber. Een grote stal dient daarbij opgedeeld te worden in verschillende compartimenten die afzonderlijk van elkaar kunnen bewegen.
Schonewille adviseert om de bovenbouw zo licht mogelijk uit te voeren. De formule 'kracht = massa x versnelling' is van toepassing op elk bouwwerk. Dus een zware bovenbouw leidt sneller tot schade als er krachten zoals die van een aardbeving op komen. Het helpt dus ook om de bovenbouw lager te maken waardoor het gebouw lichter wordt. Hierdoor neemt tevens de windbelasting af, waardoor er minder horizontale krachten op het bouwwerk komen. Wel dient opgemerkt te worden dat de functionaliteit van de stal (klimaat/ventilatie) altijd voorop moet staan.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij DLV Advies: https://www.dlvadvies.nl/medewerkers/geertniek--schonewille/44

 

Agrabeton, september 2018

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn