• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Varkens- en pluimveehouders investeren weer

Het percentage varkens- en pluimveehouders dat wil investeren in hun stallen is in het afgelopen jaar toegenomen. 20,7 procent van de varkenshouders en 24,6 procent van de pluimveehouders wil een nieuwe stal bouwen of de bestaande stal renoveren.

05---figuur-600x400Ontwikkeling investeringsplannen in stalbouw

 

Dit blijkt uit de HokdierScanner 2016 van en marktonderzoeksbureau AgriDirect. Tijdens deze jaarlijkse telefonische inventarisatie zijn circa 4.200 Nederlandse varkenshouders en pluimveehouders benaderd met vragen over bedrijfsactiviteiten, toekomstplannen en investeringsplannen. Gekeken naar voorgaande jaren, dan lijkt de dalende lijn te zijn doorbroken. In 2015 wilde 16,9 procent van de varkenshouders en 20,9 procent van de pluimveehouders investeren.

Meer pluimveehouders

Relatief gezien willen meer pluimveehouders investeren in de stal dan varkenshouders. 11,8 procent van de pluimveehouders kiest hierbij voor uitsluitend nieuwbouw, 9,2 procent besluit de bestaande stallen te renoveren en 3,7 procent gaat zowel voor renovatie als nieuwbouw.

Onder de varkenshouders komen deze percentages uit op 8,7 procent voor nieuwbouw, 8,5 procent voor renovatie en 3,5 procent voor nieuwbouw én renovatie.

 

 

Agrabeton Nieuwsbrief, december 2016
Delen:
FacebookTwitterLinkedIn