• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Varkensstal geïntegreerd in dijk

In 2011 werd het project 'Mooie en innovatieve varkensstallen' afgerond. Een van de innovatieve stalideeën van destijds is nu gerealiseerd in het Noord-Hollandse Schagen bij de familie Wennekers.

vorige

De biologische varkenshouders werden destijds tweede, maar zijn nu de eerste die daadwerkelijk de stal uit het project hebben gerealiseerd. In samenwerking met Agrifirm Exlan heeft de familie het idee van destijds (van Faro Architecten) verder ontwikkeld. De stal voor 1.200 vleesvarkens is iets minder luxe uitgevoerd dan het originele idee. Met de realisatie van de nieuwbouw is het varkensbedrijf gesloten. Naast de vleesvarkens worden op deze locatie ook 190 zeugen gehouden.

Stallen in cirkel gebouwd

Het bijzondere aan het ontwerp is dat er vier afzonderlijke vleesvarkensstallen zijn gebouwd (ieder voor maximaal 360 varkens) die als een cirkel om de bestaande zeugenstal liggen. De stallen hebben een relatief vlak dak en verdwijnen aan de achterkant in een aarden wal. De wal past naadloos in het landschap omdat er in Noord-Holland veel dijken liggen. Van de achterzijde is nauwelijks te zien dat de familie het bedrijf heeft uitgebreid met nieuwe stallen.

Grote groepen vleesvarkens

De vleesvarkens leven in grote groepen van ongeveer driehonderd dieren per stal. Met schotten zijn aparte lignesten gemaakt zodat de dieren voldoende rust ervaren. In de stal is veel beton verwerkt. In het binnengedeelte ligt een gewapendbetonvloer van 120 mm dik. Er is een dubbele wapening toegepast omdat deze ruimte wekelijks wordt uitgemest en ingestrooid met een shovel. De 3 m hoge buitenmuur in de aarden wal is van prefab beton. Net vóór de muur bevindt zich een controlegang van 1 m breed over de volledige lengte van de stal. Een prefab betonnen muur van 1 m hoog scheidt de varkens van de centrale controlegang.

Nevelinstallatie boven roosters

Buiten is een brede, deels overdekte uitloop gerealiseerd met een vloer van betonroosters. Onder deze roosters is een mestput van 2 m diep. Bij warm weer zetten de varkenshouders een nevelinstallatie aan zodat de dieren afkoelen. Varkens kunnen immers niet zweten. Van deze koelmogelijkheid maken de dieren massaal gebruik, ervaren de varkenshouders. De totale stalkosten zijn ongeveer 700 euro per vleesvarkensplaats. Dat is duurder dan gangbaar. Voordeel is wel dat de aarden wal een functie heeft bij het bufferen van de staltemperatuur. Het verschil tussen dag- en nachttemperatuur en zomer en winter is hierdoor kleiner.

Weidevogelbeheer en wandelen

Rondom het bedrijf ligt 26 hectare grasland waarop weidevogelbeheer plaatsvindt. De weide wordt pas gemaaid als vogels zijn uitgebroed. Het maaisel dient als voer voor de zeugen. Na het maaien worden de zeugen geweid op de grond. Het weiland maakt ook onderdeel uit van een wandelroute zodat meer mensen van de biologische varkens kunnen genieten.

 

Agrabeton, oktober 2016

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn