• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Veiligheidsinformatie betonmortel geactualiseerd

VOBN heeft het veiligheidsinformatieblad van betonmortel uit 2015 geactualiseerd. Het nieuwe blad biedt gestructureerde informatie over de risico's van betonmortel en aanbevelingen voor het veilig gebruik van betonmortel op het werk of tijdens de verwerking ervan op de bouwplaats.

05-Betonstort-660x440Bij het werken met betomortel zijn voorzorgsmaatregelen vereist.

Betonmortel is door het aanwezige cement sterk alkalisch (pH-waarde tussen 11 en 13,5). Bij het werken met betonmortel zijn daarom voorzorgsmaatregelen vereist. Wie als producent, importeur of verdeler een gevaarlijke stof of preparaat in de handel brengt, moet aan de professionele gebruiker een veiligheidsinformatieblad verstrekken. Een voorbeeld is het dragen van een veiligheidsbril bij het storten van beton of het dragen van handschoenen bij betontechnologische handelingen.

Geactualiseerde informatie

Ron Peters, directeur VOBN, constateert dat er met regelmaat onvoldoende wordt nagedacht over het veilig werken met betonmortel en het veilig verwerken van het product. Het nieuwe informatieblad brengt het thema veiligheid opnieuw onder de aandacht en vervangt de versie van maart 2015. De versie van 2017 is gestructureerd volgens de zestien rubrieken die genoemd zijn in artikel 31 en bijlage II van de Europese REACH-verordening.

Aanvragen veiligheidsbladen

Veiligheidsbladen kunt u aanvragen bij betonmortelbedrijven die zijn aangesloten bij VOBN. Kijk hiervoor op de website van VOBN.

 

 

Agrabeton, mei 2017

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn