• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Verpompen heeft consequenties voor betonsamenstelling

Als betonmortel wordt verpompt heeft dat betontechnologisch enkele consequenties. Daarom heeft de betonmortelleverancier bij verpompen altijd aanvullende informatie nodig.

BetonpompHet type pomp bepaalt welke maximale korrelgrootte is toegestaan.

Naast de standaardvragen tijdens de bestelling over sterkteklasse, milieuklasse en consistentiegebied, is het allereerst van belang met wat voor type pomp er wordt gewerkt. Hiermee kan de leverancier bepalen welke maximale korrelgrootte is toegestaan. Wordt er bijvoorbeeld met een giekpomp gewerkt, dan is een maximale korrelgrootte Dmax van 32 mm mogelijk. Een aanhangerpomp kan deze korrelgrootte niet verwerken door de kleine slangdiameter. In plaats daarvan is een Dmax van 16 mm of zelfs van 8 mm noodzakelijk, afhankelijk van de exacte diameter. Helaas gaat het in de praktijk nog wel eens fout en wordt er een ander type pomp doorgegeven dan waarmee uiteindelijk wordt gestort.

Te overbruggen afstand

Als tweede is het belangrijk te weten over welke afstand het beton wordt verpompt. Als er extra slangen nodig zijn, is het zeer aannemelijk dat de Dmax lager en de consistentieklasse hoger moeten worden. Als derde punt is het van belang te weten of er sprake is van extra toevoegingen aan het beton, zoals staal- of kunststofvezel. Ook hiervoor moet de betonmortel worden geoptimaliseerd om het goed te kunnen verpompen en verwerken.


Vooral voor het verpompen over grote lengte kan het nodig zijn eerst een smeerbed door de leiding te voeren, bijvoorbeeld cement met veel water en mogelijk een klein beetje zand. Het smeerbed vertint de leidingen. Deze worden als het ware gecoat met een laagje cementpasta, zodat het eerste beton makkelijker door de leidingen kan worden verpompt. Wordt er geen smeerbed gebruikt en is de lengte waarover wordt verpompt lang, dan kan het voorkomen dat het beton 'vastslaat' met alle gevolgen van dien. Het smeerbed kan, altijd in overleg met het pompenbedrijf, worden besteld bij de betonmortelleverancier.

Consistentie einde slang

Een extra aandachtspunt is de consistentie aan het eind van de slang. De gevraagde consistentieklasse, die ook op de afleverbon staat genoteerd, betreft de betonmortel voordat deze de pomp in gaat. Door het verpompen kan de verwerkbaarheid teruglopen waardoor aan het eind van de slang een stuggere betonmortel ontstaat dan beoogd. Al met al heeft de aangeleverde informatie invloed op de keuzes die de betontechnoloog maakt ten aanzien van het mengsel. Buiten de normale aspecten als sterkte- en milieuklasse zijn vooral de korrelgrootte, korrelverdeling, hoeveelheid fijn materiaal < 250 ųm, hoeveelheid water en de verwerkbaarheid belangrijke aandachtspunten.

 

mei 2016

 

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn