• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Vloerfabrikanten eisen gelijk speelveld

De Nederlandse Agrarische Betonindustrie, verenigd in AGRAB, overweegt naar de rechter te stappen omdat wetenschappelijk onderbouwde meetrapporten van emissiearme vloeren door het ministerie van I&M eenzijdig en zonder overleg naar eigen inzicht zijn aangepast. Door de eenzijdige aanpassing gaan de emissiewaarden van twaalf emissiearme vloeren die in 2014 en 2015 zijn gemeten met 50 procent of zelfs meer omhoog.

01-fabrikanten-600x400Meetrapporten emissiearme vloeren zijn door het ministerie eenzijdig en zonder overleg aangepast,

Om vloeren met een lage ammoniakemissie toe te passen op melkveebedrijven, laten vloerfabrikanten hun emissiearme vloeren in stallen met een proefstalstatus gedurende een jaar onderzoeken volgens het 'Protocol voor meting van ammoniakemissie uit huisvestingssystemen in de veehouderij 2013'. Na afloop van de meting en indiening van het meetrapport stelt de staatssecretaris van I&M de definitieve emissiefactor vast.

Ammoniakemissie ten minste helft hoger

Tot verbazing van de vloerenfabrikanten zijn de wetenschappelijk onderbouwde meetrapporten nu door het ministerie eenzijdig en zonder overleg aangepast. Hierdoor ligt de ammoniakemissie meer dan 50 procent hoger dan volgens de wetenschappelijk uitgevoerde metingen is vastgesteld. De eenzijdige aanpassing is des te vreemder omdat een vloer die vóór 2015 is gemeten volgens hetzelfde protocol wél een erkenning heeft gekregen als emissiearm stalsysteem. Het aanpassen van de meetrapporten steekt vloerfabrikanten in het bijzonder omdat ze voor honderdduizenden euro's hebben geïnvesteerd in het meten van milieuvriendelijke vloeren en dat nu - nadat ze aan al hun verplichtingen hebben voldaan – het ministerie eenzijdig de regels heeft aangepast.

Correcte beoordeling

De fabrikanten eisen dat er een wetenschappelijk correct onderbouwde beoordeling plaatsvindt van de ammoniakemissiemetingen die de fabrikanten de afgelopen jaren hebben laten uitvoeren. De huidige werkwijze van de overheid is volgens woordvoerder Eric van den Hengel de doodsteek voor de innovatiekracht van de Nederlandse melkveehouderij en de stallenbouw. "Vijftien jaar lang heeft de sector geïnnoveerd. Van onze overheid mag toch verwacht worden dat zij deze innovaties erkent." De fabrikanten eisen dat bij de aanpassing van de Regeling Ammoniak en Veehouderij in januari 2017 de wetenschappelijk onderzochte waarden definitief op de bijlage van de RAV komen.

 

Agrabeton, oktober 2016

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn