• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Vloerfabrikanten en overheid bereiken overeenstemming over emissiearme vloeren

De fabrikanten van ammoniakarme vloeren en het ministerie van IenM hebben overeenstemming bereikt over de beoordeling van meetrapporten van emissiearme vloeren in rundveestallen. De definitieve emissiewaarden worden binnenkort gepubliceerd.

00-ammoniakemissie-600x400

Sinds enkele jaren werken de fabrikanten van stalvloeren aan de ontwikkeling van emissiearme vloeren. De inspanningen zijn erop gericht vloeren te ontwikkelen waarmee rundveehouders kunnen voldoen aan de ammoniakeisen van het Besluit emissiearme huisvesting. In juli 2016 ontstond tussen het ministerie, de fabrikanten en de meetinstanties verschil van inzicht over de beoordeling van in de praktijk gemeten ammoniakemissie uit proefstallen. Partijen besloten daarom met elkaar in overleg te gaan over deze beoordeling.

Geen correctie uitkomsten

Om tot een oplossing te komen hebben twee externe deskundigen een advies uitgebracht over de beoordeling. Daarbij is ook gebruik gemaakt van aanvullende informatie die door de partijen is aangeleverd. Het adviestraject heeft veel waardevolle informatie opgeleverd over het complexe meet- en beoordelingsproces dat wordt doorlopen in dergelijke innovatietrajecten. Conclusie van het advies is dat er geen aanleiding is voor een correctie van uitkomsten van de uitgevoerde metingen aan de proefstallen.

Voorpublicatie emissiefactoren

Het traject dat is ingezet om tot een goede vaststelling van definitieve emissiefactoren te komen, is hiermee op een zorgvuldige wijze afgerond. Publicatie van de emissiefactoren zal plaatsvinden in de komende wijziging van de Rav, die is voorzien in april 2017. Bij wijze van uitzondering vindt binnenkort voorpublicatie van de emissiefactoren plaats op de site van Infomil. Het nu vastgestelde kader voor beoordeling zal ook worden gebruikt bij de beoordeling van andere aanvragen die in eindfase zijn. Verwacht wordt dat na afronding van deze beoordeling er een flink aantal emissiearme systemen met een definitieve factor op de markt beschikbaar zullen zijn.

Definitieve emissiefactoren

HCI W5 vloer 8 kg
HCI W4 vloer + Concrelit C6 vloer 7 kg
Berkel D1 vloer + Qwinpro Welzijnsvloer 7 kg
Beerepoot Groene Vlag Mat Only vloer 7 kg
Swaans G6 vloer 6 kg

Bron: Infomil

Meetprotocol

Uit de advisering is ook een aantal aanbevelingen naar voren gekomen die meetinstanties gaan toepassen bij nieuwe metingen aan proefstallen. Dit zorgt ervoor dat metingen in de toekomst nog beter kunnen worden uitgevoerd.

Meer informatie

Infomil

 

 

Agrabeton Nieuwsbrief, februari 2017

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn