• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Vrijloop-strostal op praktijkcentrum in Dronten

Aeres Praktijkcentrum Dronten bouwt een combinatie van een vrijloop- en strostal. De stal is eind februari 2015 in gebruik genomen.Aeres Praktijkcentrum Dronten is een train- en leeromgeving voor bedrijven en onderwijsinstellingen in de landbouw. Aan de Wisentweg in Dronten bouwt het praktijkcentrum een tweede melkveestal, de Weidestal. Hiervoor stelt het centrum 40 ha grasland beschikbaar, waarop de tachtig koeien geweid worden volgens het Ierse model. Hierbij krijgen de dieren als hoofdbestanddeel gras gevoerd. De uitgangssituatie van het praktijkcentrum is een grondgebonden veehouderij waarbij de koeien alleen ruwvoer krijgen van het eigen bedrijf. De dieren grazen in de weide en krijgen geen extra (aangevoerd) krachtvoer. In de winter staan de koeien op stal (in een gecombineerde vrijloop-strostal) en nemen ze hun voer op via een betonnen feed wall waarbij de koeien via de buitenkant van de stal gevoerd worden. Aangezien de koeien aan de linkerkant van de stal staan, heeft alleen de westelijke zijde een feedwall. Het jongvee staat aan de ander kant van de stal achter een houten afscheiding en heeft beschikking over een vreetplaats met voerbuis. De jongste kalveren worden buiten in iglo’s en groepshokken gehuisvest, waarna ze in de zomer ook de weide ingaan.

In gebruik genomen

Begin augustus 2014 is met de bouw van de stal begonnen. Eind februari 2015 is de stal in gebruik genomen. Ondanks dat het praktijkcentrum gebruik maakt van stro, spreekt woordvoerder Katrien van den Brink niet van een potstal. “Rondom het liggedeelte is een betonnen muurtje van 0,2 m hoog. Dan kun je niet spreken van een potstal. Wij spreken liever over een vrijloopstal met stro.” Doordat er geen gebruik gemaakt wordt van een diepe pot, zal de stal vaker uitgemest moeten worden.


De hele stal staat op betonnen heipalen. De ligruimte heeft een betonnen vloer van 0,2 m dik. Gemiddeld heeft elke koe in deze ruimte de beschikking over 12 m2 per koe. De totale ruimte per koe, inclusief de loopruimte bij het voerhek, is 15 m2. De loopruimte achter het voerhek bestaat uit een dichte betonvloer met daarop een mestschuif. De schuif neemt de mest mee tot aan het einde van de stal waarna de mest in de ruimte onder de dichte vloer belandt. Ook het jongvee beschikt over een ligruimte met stro en een dichte vloer met mestschuif achter het voerhek.

Variëteit in stalsystemen

Volgens het praktijkcentrum is met dit houderijsysteem en op deze locatie een melkproductie mogelijk van 6.000 kg per koe met een maximum van 80 melkkoeien. Om het grazen te bevorderen kiest Aeres Praktijkcentrum Dronten voor een voorjaarskalvende veestapel. Het praktijkcentrum heeft voor deze stalopzet gekozen om variëteit te houden in de verschillende stalsystemen. Naast de Weidestal staat op het terrein van Aeres Praktijkcentrum Dronten ook de Flevolandstal – met ligboxen – en tegenover de stallen kan het centrum gebruik maken van een stal waar dieren worden gehouden volgens biologisch dynamische richtlijnen.

Maart 2015

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn