• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Vrijloopstal Plus MDV-gecertificeerd

De Vrijloopstal Plus van Rik en Joke Lagendijk uit Diessen (NB) is de eerste vrijloopstal met een MDV-certificaat.

vorige

Punten scoren voor de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is voor een vrijloopstal geen probleem. Op de onderdelen dierenwelzijn en diergezondheid worden de minimumeisen makkelijk gehaald. Het probleem tot nog toe was dat de vrijloopstal niet voldeed aan de ammoniakmaatlat. Met de Vrijloopstal Plus kan nu ook aan die eis worden voldaan. De stal van de familie Lagendijk heeft een proefstalstatus met een berekende emissie van 8,3 kg ammoniak per koe per jaar.

Betonnen vloer

De ruime stal van 128 m bij 38 m heeft een betonnen randfundering. Hierop is een 1,5 m hoge betonnen muur gemaakt waarop stalen spanten rusten die de kasdakconstructie dragen. Over de volle lengte van één buitenzijde is een 2,8 m brede betonnen voergang gesitueerd (zie foto). Achter het voerhek ligt een 4 m brede emissiearme W5 vloer van HCI. Achter deze vloer ligt het grote ligbed met houtsnippers. De mest van de emissiearme vloer wordt met een mestschuif afgevoerd. De urine stroomt in een kleine betonnen mestput onder de W5 vloer, ter grootte van het laatste spantvak. De vaste mest komt terecht in een betonnen mestput buiten de stal. Door achter het voerhek gebruik te maken van een dichte vloer met mestschuif, komt er minder mest in het grote ligbed terecht.

Holle pvc-kratjes

Om aan de MDV-eis te voldoen zijn in het ligbed holle pvc-kratjes van 150 mm dik geplaatst op een vloeistofdichte folie. Onder de folie ligt een zandfundering. Om de 4,80 m ligt een pvc-buis tussen de kratjes, waarin gaatjes zijn geboord. De buizen zijn uiteindelijk gekoppeld aan een dikke centrale pijp met een diameter van 500 mm (zie foto). Deze dikke buis komt uit op een luchtwasser die de ammoniak uit de lucht haalt. Op de holle kratjes komt een stevig geodoek dat ook in de wegenbouw gebruikt wordt. Door de ventilator achter de luchtwasser, laat het doek wel lucht door maar voorkomt dat de houtsnippers van het ligbed in de holle kratjes terechtkomen.

Luchtwasser

Rik Lagendijk verwacht dat een deel van de ammoniak wordt gebonden door koolstof in de houtsnippers. De luchtwasser haalt de laatste resten ammoniak eruit. Iedere dag gaat Lagendijk met de cultivator door het ligbed. De mest wordt gemengd met de houtsnippers waardoor de compostering op gang komt. Het vocht in het ligbed verdampt hierdoor en de mineralen blijven achter in de compost. De totale oppervlakte van de stal is belangrijk zodat het ligbed ook in de winter droog blijft.

Thermofiele sporenvormers

Het enige zorgpunt rondom de vrijloopstal blijft thermofiele sporenvormers. Deze groeien in het warme, composterende ligbed en kunnen via het bodemmateriaal in de uier van de koe terechtkomen. Omdat deze bacteriën de pasteurisatie en sterilisatie van melk overleven, kunnen zij de houdbaarheid van melk verslechteren. Onderzoek loopt om de totale duurzaamheid van de stal te onderbouwen. [03 overzicht] Rechts de voergang, in het midden de W5-vloer met mestschuif en links het liggedeelte met houtsnippers. [03 kratjes] De buizen voor de afzuiging liggen tussen de kratjes. [03 centrale afzuiging] Buiten de komen de afzuigbuizen bij elkaar in een centrale buis die naar de luchtwasser leidt. [03 overzicht pot] De koeien liggen in de 'pot'. [03 vooraanzicht] Het vooraanzicht van de stal.

Meer informatie

 

Agrabeton, september 2017

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn