• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Welke afwegingen voor type emissiearme stalvloer?

Nu fabrikanten en het ministerie van I&M overeenstemming hebben bereikt over de beoordeling van de meetrapporten, krijgen melkveehouders een ruimere keuze in de emissiearme vloer die ze aan kunnen schaffen.

vorige

Eric Pijnappels, projectleider Bouw Rundvee bij DLV Advies, constateert dat de bedrijfssituatie (financieel, mest/milieutechnisch) of de mate waarin de melkveehouder wil investeren in koecomfort, bepaalt welke vloer er gekozen wordt. 

Financiële afweging

De melkprijzen zijn de afgelopen twee jaar niet hoog geweest terwijl melkveehouders wel te maken Vloer & verharding hebben gekregen met productiebeperkende maatregelen via de fosfaatreductieregeling. Een deel van de melkveehouders dat wil investeren, kijkt vooral naar de totale kosten van een nieuwe stal. Ze kiezen voor goede oplossingen, maar zeker niet voor de duurste oplossingen. 75 tot 85 euro per vierkante meter is voor hen het maximum voor een emissiearme vloer. Vloeren die hiervoor in beeld komen zijn: de W4 van HCI, de C6 van Concrelit, de Qwinpro Welzijnsvloer en de D1 van Berkel Beton.

Koecomfort belangrijk

Melkveehouders die ook willen investeren in extra koecomfort kiezen voor een vloer met rubberen toplaag, die een prijsklasse hoger ligt. Dit zijn vloeren van 100 tot 130 euro per vierkante meter. Te denken valt aan de Eco-vloer van Anders Beton, de Groene Vlag van Beerepoot en de MeadowFloor van Proflex. 

De MeadowFloor (en in wat mindere mate) de Groene vlag zijn ook ideale vloeren voor renovatiestallen omdat deze gelegd kunnen worden bovenop een bestaande roostervloer.

Dichte vloeren

Een trend die opkomt onder melkveehouders is het verwerken van mest – zowel op het bedrijf met een monovergister als op een centrale locatie in de regio. In dit geval willen de melkveehouders een dichte emissiearme vloer waarbij de mest naar één centraal afstortpunt wordt gebracht. Mogelijke beschikbare vloeren zijn in dit geval de W5 van HCI en de G6 van Swaans. 

Lage emissiefactor

Tot slot is er de categorie melkveehouders die kiezen voor een vloer met een zo laag mogelijke emissie. Binnen de PAS-regeling (Programmatische Aanpak Stikstof) is de ruimte om te bouwen in bepaalde regio's fors afgenomen omdat de ontwikkelruimte op is. Bedrijven die toch willen uitbreiden, zullen intern moeten salderen. Hiervoor komt vanaf nu de G6 van Swaans (met 6 kg NH3-emissie) als stalvloer het beste uit. 

Lees ook

 

 

Agrabeton, mei 2017

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn