• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Zeshoekig stalconcept met brandstofcel

Sweco en Agrifirm Exlan hebben een zeshoekige honingraatstal ontworpen als antwoord op de grote bouwuitdagingen in de Nederlandse veehouderij: zowel de overlast van geur, fijnstof en ammoniak als de risico's voor de volksgezondheid worden flink verkleind.

 

vorige

Sweco en Agrifirm Exlan hebben het stalconcept Zero genoemd en in eerste instantie opgezet voor 3.000 vleesvarkens. In de toekomst moet het ook voor andere diersoorten gaan gelden. Het is een energieneutrale stal zonder emissies waarbij reststromen (zoals mest en warmte) worden hergebruikt. Het stalklimaat is optimaal voor de dieren en met een aarden wal rondom de stal voldoet de stal ook aan de wensen van de maatschappij als het gaat om landschappelijke inpassing.

Betonnen kern

Centraal in het zeshoekige ontwerp staat een betonnen technische kern. In deze kern zitten alle installaties en apparatuur geconcentreerd. De betonnen kern heeft ook een 'paraplufunctie'. De zes afdelingen kunnen hieraan bevestigd worden. Opslagsilo's of andere installaties zijn van buitenaf niet zichtbaar. Na ontsmetting komt de lucht via een filter via de kern in de afdelingen door een ventilatieplafond. De stallucht verlaat de stal via de roosters en gaat via een luchtwasser, warmtewisselaar en opnieuw ontsmetting (ionisatie en een actief koolstoffilter die alle gassen, stoffen en kiemen verwijderen) weer terug de buitenlucht in.

In het stalontwerp is tevens volop aandacht besteed aan het dierenwelzijn. Peter Schepers, senior adviseur Milieutechniek van Agrifirm Exlan vertelt: "Er zijn mogelijkheden om het natuurlijke gedrag te uiten. Een slim dakontwerp regelt een diffuse toetreding van daglicht in de dierenverblijven om het biologisch ritme van de dieren te bevorderen."

Vacuümsysteem

Mest en urine worden gescheiden en verlaten via een vacuümsysteem direct de stal. De stallucht blijft zo schoner en de dieren gezond. Na een warmtebehandeling van de mest wordt vrijkomend methaan en ammoniak verbrand in een brandstofcel waarmee energie wordt opgewekt.

Praktijkgeschikt maken

Beide partijen willen samen met een investeerder de eerste Zero-stal realiseren. De ervaringen met deze stal kunnen dan helpen bij het verder praktijkgeschikt maken van dit concept. De initiatiefnemers staan open voor nieuwe consortiumpartners die hieraan een bijdrage willen leveren. In september 2016 vindt er een kick off meeting plaats.

 

Agrabeton Nieuwsbrief, september 2016

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn