• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Zeugenstal kwart goedkoper bouwen

De bouw en inrichting van een nieuwe zeugenstal kan 25 procent goedkoper als varkenshouders kiezen voor een standaard bouwontwerp, stelt Wim Janssen van Agra-Matic.

 

vorige

Varkenshouders moeten dan wel een omslag maken in denken, zegt hij: "Maatwerk stallen zijn verleden tijd, stallen hebben een vaste breedte en een vrije overspanning zodat de indeling en inrichting makkelijk te wijzigen zijn."

Dit laatste is belangrijk omdat varkenshouders te maken hebben met voortschrijdende (en wisselende) Europese regelgeving en aanvullende Nederlandse regelgeving.

Standaard breedte

Om daadwerkelijk invulling te geven aan deze filosofie heeft Agra-Matic een standaard stal ontworpen voor duizend zeugen. De stal heeft een breedte van 25 m. "De breedtemaat is bepalend voor de kosten per vierkante meter gebouw", stelt Janssen. "Stallen met een breedte groter dan 25 m moeten met kolommen worden ondersteund om extra kosten te beperken. Voor vleesvarkensstallen met repeterende afdelingen is dit minder belangrijk. Voor zeugenstallen met afwijkende afdelingsmaten is een gelijke breedtemaat wél van belang."

De overspanning van 25 meter geeft de laagste kosten per vierkante meter gebouw. In het ontwerp van de '1.000 zeugenstal' heeft het bouwadviesbureau gekozen voor drie identieke stallen met een breedte van 25 m. De goothoogte bedraagt 3,5 m en de nokhoogte 7,0 m. Het dak is met 15 graden helling hoog genoeg om de verse lucht ver genoeg in de stal te brengen. Ook de benodigde ruimte voor het centrale afzuigkanaal is met deze doorsnede makkelijk haalbaar.

5-weken systeem

In een ontwerp van een zeugenstal dient vooraf een keuze gemaakt te worden over welk weeksysteem wordt toegepast. De meeste zeugenstallen worden gebouwd met een 1-weeksysteem met in totaal vijftien afdelingen. Om een low budget stal te bouwen is het 5-wekensysteem erg aantrekkelijk omdat er maar vijf afdelingen gebouwd hoeven te worden. Voor een 1.000 zeugenstal betekent dit circa 240 kraamhokken in één afdeling, 250 guste zeugen in één afdeling en tot slot één afdeling met in totaal 550 drachtige zeugen.

De kraamstal wordt uitgevoerd met tien dubbele rijen van 24 kraamhokken, totaal 240 kraamhokken. De biggenstal kan uitgevoerd worden met twee grote afdelingen met elk circa 2.400 gespeende biggen.

Om binnen het bedrijf voldoende flexibiliteit te krijgen is het beter, en ook efficiënter, om zes afzonderlijke afdelingen te bouwen met circa 820 gespeende biggen per afdeling, waarbij gebruik gemaakt kan worden van een plateau om het leefgebied van de dieren te vergroten. De stal voor drachtige zeugen is opgedeeld in een groep van 150 jonge zeugen met drie voerstations en een groep van 410 zeugen met acht voerstations.

Lage bouwkosten

Het realiseren van lage bouwkosten is noodzakelijk omdat de nadruk in de varkenshouderij ligt op een lage kostprijs en het verlagen van de financieringskosten per afgeleverde big. Janssen: "De arbeidskosten en kosten voor het verwerken en afvoeren van de mest zijn een belangrijk onderdeel van de kostprijs geworden, waardoor er minder ruimte is voor de kapitaalkosten, rente en aflossing."

 

Lees ook: Veel beton in nieuwe vleesvarkensstal

 

Agrabeton Nieuwsbrief, september 2016

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn