• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Zuurbestendig geopolymeer beton voor losplaatsen zuivelbedrijf

Van Nieuwpoort Betonmortel heeft zuurbestendige geopolymeer beton geleverd voor losplaatsen bij Vreugdenhil Dairy Foods in Gorinchem.

02 geopolymeerHet storten van de vloer op de losplaats

In totaal is bijna 400 m3 geopolymeerbeton toegepast in betonvloeren op de plaatsen waar vrachtwagens de melk lossen. Melk dat wordt gemorst, verzuurt. Op langere termijn is zure melk zeer agressief voor regulier beton. Zelfs beton op basis van hoogovencement in milieuklasse XA3 kan bij ernstige blootstelling aan zuren aangetast raken. Ook diverse alternatieven, waaronder overlagen met asfalt, blijken onvoldoende bestand. Daarom heeft Vreugdenhil in overleg met Bouwbedrijf De Vries en Verburg gekozen voor geopolymeerbeton.

Slakken als bindmiddel

Geopolymeer beton staat bekend om zijn hoge weerstand tegen zuren. Het beton bevat net als regulier beton zand en grind, maar het bevat geen cement. Omdat het bindmiddel uit 100 procent gemalen gegranuleerde hoogovenslak bestaat, en dus geen portlandcementklinker bevat, is het CO2-profiel zeer gunstig. De hulpstoffen bestaan uit een door Van Nieuwpoort geoptimaliseerde mix van hulpstoffen omdat de verwerkingstijd en consistentie niet gestuurd kunnen worden met standaard hulpstoffen.
Doordat het geopolymeerbeton geen cement bevat, wijken de eigenschappen aanzienlijk af van die van regulier beton. De eigenschappen waarmee de constructeur rekent, zoals krimp, wijken af maar ook de weerstand tegen diverse aantastingsmechanismen. Zo is de weerstand van geopolymeerbeton tegen chloriden en sulfaten fors hoger dan van regulier beton. Daarnaast is dus de weerstand tegen zuren beter dan die van regulier beton. Verwacht mag worden dat de vloeren twee tot viermaal zo lang mee gaan als een reguliere betonvloer.

Verwerken en afwerken

Het verwerken van dit type beton vraagt wel extra aandacht. Het gedraagt zich duidelijk anders dan reguliere betonspecie en vanwege de hoge pH van de specie zijn er extra voorzorgsmaatregelen nodig. Het zuurbestendige beton is wel zodanig geoptimaliseerd dat de specie probleemloos met bestaande middelen kan worden verpompt en verwerkt. Ook blijkt het monolitisch afwerken van de vloer goed uitvoerbaar. Het tijdstip waarop met afwerken begonnen kan worden, kan goed gestuurd worden en ook bij lage temperaturen kan het afwerken beperkt worden tot minder dan 6 uur.

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn