• Menu
  • Zoek
  • Login

Agrabeton

Duurzaam bouwen in agrarische sector

Zuurbestendigheid van beton verbeteren

De zuurbestendigheid van beton kan verbeterd worden door te kiezen voor een lagere water-cementfactor, toepassing van hoogovencement en/of het aanbrengen van een beschermlaag.

vorige

 

Er bestaan geen genormeerde beproevingsmethoden om zuuraantasting te meten. Daarom ontwikkelt het laboratorium van cementproducent ENCI/CBR zelf een zuurtest. Deze testmethode bepaalt de weerstand van beton tegen het oplossen van kalk door zuren bij een pH-waarde van 0 (zoutzuur, extreem zuur) gedurende zeven uur. De test is een vergelijkende meting van twee of meerdere mengsels ten opzichte van elkaar.

Lagere water-cementfactor

Een eerste onderzoek wijst uit dat de verschillen in samenstelling van beton invloed hebben op de zuurbestendigheid. Bij een lagere water-cementfactor wordt de zuurbestendigheid beter. Dit valt te verklaren door het feit dat de poriën in beton kleiner worden bij een lagere water-cementfactor. Zuur kan hierdoor minder makkelijk naar binnen trekken, waardoor de aantasting geringer is. Ook de cementkeuze heeft een grote invloed op het resultaat. Een hoogovencement presteert duidelijk beter dan een portlandcement. Er zijn twee zaken die hiervoor verantwoordelijk zijn. Ten eerste levert hoogovencement een dichtere poriënstructuur op waardoor zuur minder snel kan binnendringen. Ten tweede heeft hoogovencement een lager kalkaandeel in de lijmverbinding. In de bijgaande grafiek en foto zijn de resultaten voor een hoogovencement en portlandcement weergegeven.

Aanbrengen beschermlaag

Een andere mogelijkheid om beton te beschermen tegen zuur is het aanbrengen van een beschermlaag. Dit kan een coating, impregneermiddel of hydrofobeermiddel zijn, al dan niet gecombineerd aangebracht. In een uitvoerig onderzoeksprogramma heeft het laboratorium elf verschillende beschermsystemen getest. Op basis van dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat de aangeleverde beschermingssystemen de weerstand van beton tegen zuuraantasting verbeteren. In vergelijking met onbehandelde portlandcement en een water-cementfactor van 0,50 presteren de geteste beschermingssystemen 22 tot 42 procent beter.

 

mei 2016

 

 

 

Delen:
FacebookTwitterLinkedIn