• Menu
  • Zoek
  • Login

Publicaties

Publicaties

Publicaties

Uw selectie is opgeslagen.

Bestellen / downloaden

Ideeënprijsvraag In de kiem gescoord

Bundelingen Ideeënprijsvraag In de kiem gescoord

De ideeënprijsvraag 'In de kiem gescoord' was een jaarlijks terugkerende prijsvraag, bedoeld om innovatie in betonontwikkeling te stimuleren. De volgende thema's kwamen aan de orde.
2009 Groen Beton
2010 Nieuwe fietspaden
2011 Thermisch actieve gebouwen
2012 Speels beton
2013 Beton voor de natuur

Alle bundelingen zijn te downloaden via de website www.indekiemgescoord.nl

Infrastructuur

Rotondes in beton, net even anders

Deze leidraad gaat in op de ontwerp-, constructieve en uitvoeringsaspecten van betonnen rotondes, zowel in ongewapend, vezel- als in doorgaand gewapend beton. Speciale aandacht wordt onder meer besteed aan beheersing scheurwijdte en uitvoeringsdetails.

Halteren op beton

Bushaltes zijn er in alle vormen en maten. Een belangrijk kenmerk van halteplaatsen is dat de bussen altijd in hetzelfde spoor rijden en dat spoorvorming op de loer ligt. Een betonverharding is prima bestand tegen spoorvorming. De ontwerprichtlijn Halteren op beton reikt oplossingen aan om bushaltes in beton aan te leggen, zowel wat dimensionering als detaillering en zowel voor uitvoering in ongewapend beton als in vezelversterkt beton.

Verzorgingsplaatsen in beton

Door het groeiende aantal vrachtwagens neemt de behoefte aan parkeer-/verzorgingsplaatsen langs autosnelwegen en rond en op de grote industriegebieden toe. Op dit moment is het tekort in Nederland aan vrachtwagenparkeereenheden circa 1800 stuks. Schade zoals spoorvorming en het niet resistent zijn tegen brandstof en olie is op tal van bestaande parkeerplaatsen duidelijk zichtbaar. Kortom, er is behoefte aan een robuuste verhardingsconstructie en hieraan voldoet beton.

Geoptimaliseerd Uitgeborsteld Beton

Over betonwegen en geluid bestaan zowel vooroordelen als onduidelijkheden. In de afgelopen decennia is wereldwijd gewerkt aan en onderzoek verricht naar de geluidreductie van betonwegen. Deze ervaringen zijn bijeengebracht in deze brochure, inclusief de resultaten uit proefnemingen en recente ervaringen in Nederland. Vanaf het mengselontwerp tot en met de uitvoering en kwaliteitscontrole, beschrijft deze brochure de aandachtspunten en aspecten die van belang zijn om een optimaal uitgeborsteld betonnen oppervlak te realiseren.

De betonnen voertuigkering

De toename van het verkeer en de maatschappelijke wens en noodzaak van mobiliteit hebben geleid tot vergroting van de capaciteit van het wegennet in Nederland. Grote reconstructie- en wegverbredingsprojecten zijn of worden uitgevoerd. Daarbij is het vaak woekeren met de ruimte. Ruimte kan gevonden worden in de middenberm door het toepassen van een betonnen voertuigkering. Op een aantal snelwegen in Nederland is al voor deze oplossing gekozen.

Bestellen / downloaden
Delen:
FacebookTwitterLinkedIn