• Menu
  • Zoek
  • Login

Publicaties

Publicaties

Publicaties

Uw selectie is opgeslagen.

Bestellen / downloaden

Infrastructuur

Rotondes in beton, net even anders

Deze leidraad gaat in op de ontwerp-, constructieve en uitvoeringsaspecten van betonnen rotondes, zowel in ongewapend, vezel- als in doorgaand gewapend beton. Speciale aandacht wordt onder meer besteed aan beheersing scheurwijdte en uitvoeringsdetails.

Verzorgingsplaatsen in beton

Door het groeiende aantal vrachtwagens neemt de behoefte aan parkeer-/verzorgingsplaatsen langs autosnelwegen en rond en op de grote industriegebieden toe. Op dit moment is het tekort in Nederland aan vrachtwagenparkeereenheden circa 1800 stuks. Schade zoals spoorvorming en het niet resistent zijn tegen brandstof en olie is op tal van bestaande parkeerplaatsen duidelijk zichtbaar. Kortom, er is behoefte aan een robuuste verhardingsconstructie en hieraan voldoet beton.

Wegwijs in normen voor betonverhardingen

Voor betonverhardingen zijn de functionele eisen vastgelegd in een Europese norm (NEN-EN 13877), opgesteld door de Europese normcommissie 'Road Materials'.

Bestellen / downloaden
Delen:
FacebookTwitterLinkedIn