• Menu
  • Zoek
  • Login

Publicaties

Publicaties

Publicaties

Uw selectie is opgeslagen.

Bestellen / downloaden

Infrastructuur

Rondje beton, beste keuze

Rotondes hebben op veel plaatsen de traditionele kruispunten vervangen. Ze zorgen voor een betere verkeersdoorstroming, vergroten de verkeersveiligheid en verkeerslichten kunnen achterwege blijven. Een belangrijk element van rotondes betreft de verharding. Wringend zwaar verkeer heeft nogal eens het kapotrijden van de verharding tot gevolg. Met een betonverharding kan dit worden voorkomen. Het is een ‘starre’ en stabiele constructie die zonder beschadigd te raken de tand des tijds en zwaar verkeer kan doorstaan. Beton is daarmee een duurzame oplossing.

Met beton minder files door minder onderhoud

Het ligt voor de hand dat bij aanleg en reconstructie van de weginfrastructuur gekozen moet worden voor duurzame en onderhoudsarme verhardingen. Beton voldoet daaraan.
Bij de afweging van de constructiemogelijkheden moet namelijk niet alleen worden gekeken naar de aanlegkosten, maar vooral naar de onderhoudskosten over langere termijn. Geen onderhoud betekent minder files, dus lagere maatschappelijke kosten.

Wegwijs in normen voor betonverhardingen

Voor betonverhardingen zijn de functionele eisen vastgelegd in een Europese norm (NEN-EN 13877), opgesteld door de Europese normcommissie 'Road Materials'.

Bestellen / downloaden
Delen:
FacebookTwitterLinkedIn